Helesinine Konsultatsioonid

Helesinine aitab Eesti IT tiigri kiiremini jooksma 24. aprill 2013

Pressiteade 25.04.2013

IT-ettevõtte Helesinine Konsultatsioonid  koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituudiga jätkavad 2012. aastal alustatud tarkvaratootmise uuringut Eestis, mille eesmärgiks on kaardistada Eesti tarkvaraarenduse arengupotentsiaal. Uuring lõppeb 2013. aasta lõpus. Uuringu tulemused aitavad ettevõtetel ja riigiasutustel efektiivselt rakendada kaasaegseid tarkvaraarendusprotsesse ja -metoodikaid.

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd Eesti ettevõtted ja avaliku sektori asutused kasutavad IT-lahenduste loomisel kaasaegseid tarkvaraarendusmetoodikaid ja mis on põhilised takistused nende kasutuselevõtuks. Uuring hõlmab ligi 80 erinevat organisatsiooni.

Uuringu algataja ja ühe eestvedaja ettevõtte Helesinine Konsultatsioonid juhi Raul Ennuse sõnul on kaasaegsete paindlike metoodikate eeliseid eeskätt kaks: riskitase projektis langeb kiiresti ja metoodikad arvestavad tarkvara tootmise kõrge keerukusastme ning määramatusega.

„Niinimetatud traditsioonilised metoodikad IT süsteemide arendamises eeldavad, et inimene suudab kõike ette ära projekteerida ja seejärel järgmise sammuna projekti ellu viia. Aastatepikkune tarkvaraprojektide analüüs üle maailma on aga näidanud, et praktikas selline lähenemine ei tööta – seda eriti veel juhul, kui tarkvaraprojekt kestab üle paari kuu. Head tarkvara ei saa ehitada nii nagu maju või maanteid. Laialt levinud arusaam, et koostame projekti alguses väga mahuka ja detailse projekteerimisdokumendid ning see suures osas tagabki hea lõpptulemuse tarkvara kasutajatele, on tegelikult väga ekslik“, lisas Ennus, kelle sõnul väidavad näiteks Standish Grupi aruanded, et aastas kulub tarkvara probleemide tagajärgede lahendamise peale 50-80 miljardit dollarit. Samas tuuakse välja, et kaasaegsel metoodikal läbi viidud projektid õnnestuvad kolm korda sagedamini kui nn traditsioonilisel meetodil projektid. „Vaid siis, kui oma oskusi ja tegevusmalle pidevalt täiendame, on meil võimalik Eesti IT-tiigrit veel kiiremini jooksma panna. Usun, et käesolev uuring on üheks kasulikuks tööriistaks Eesti organisatsioonidele,“ lisas Ennus.

TTÜ professor Enn Õunapuu sõnul kasutatakse Eestis kaasaegseid tarkvaraarendusemetoodikaid siiski veel suhteliselt vähe. Märkimisväärne osa riigi- ja ka erasektori hangetest teostatakse endiselt aegunud metoodikate baasil. „Kaasaegne, paindlik tarkvaraarendus võimaldaks organisatsioonidel tõsta oma konkurentsivõimet lubades vajalikud IT-lahendused käivitada oluliselt kiiremini ja väiksema kuluga ning maandada tarkvaraarendusega seotud riske juba projekti esimese faasis. Suurusjärguna saab sel viisil tarkvaraarenduse pealt hoida kokku miljoneid eurosid aastas,“ ütles Õunapuu.  

Arendustegevuse pideva kaasajastamise üks parimaid kohalikke näiteid on Eestist alguse saanud Skype. Ettevõtte paindlikke tarkvaraarendusemetoodikate treeneri Alek Kozlovi sõnul on Skype arendustegevusele alati tähelepanu pööranud ning väärtustanud just kaasaegsete meetodite rakendamist.  „Otsime üha rohkem võimalusi arendusprotsesside parendamiseks ning on selge, et tarkvaraarendusega tegelevates ettevõtetes on sel viisil võimalik säästa nii ressursse kui tõsta kvaliteeti,“ ütles Kozlov.

Paindlike tarkvaraarenduse metoodikate uuring valmib 2013. aasta lõpuks.  Uuringu tulemused on kõigile vabalt kättesaadavad ning mille põhjal saavad Eesti ettevõtted oma tarkvaratootmist ja -tellimist lihtsamini kaasajastada.

Üliõpilasi nõustas uuringu eeltöös tunnustatud sotsioloog ja uuringuekspert Andrus Saar. Uuringu esimest etappi aitas läbi viia Tieto Estonia AS, käesolevat etappi toetab Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Uuringut aitasid ette valmistada ja küsitlust viivad läbi TTÜ magistrandid.

Lisainfo:
Raul Ennus
E-post: raul@ennus.ee
Tel: +372 528 4334
http://helesinine.ee

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: